OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

0,00 Kč s DPH

AREON FRESCO - Pine 4ml

skladem

Kód: FRTN01

Krása přírody zachycená v těchto vášnivých vůních.

Cena:
86,00 Kč s DPH
71,07 Kč bez DPH
ks

AREON FRESCO - Pine 4ml

Osvěžovač vzduchu Areon Fresco. Krása přírody zachycená v těchto svěžích vůních, v elegantní dřevěné lahvičce.
Vkusná do auta, ale také do interiérů. Stačí jen zavěsit na libovolné místo.

Specifikace:
• objem: 4 ml

Obsahuje:
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on;
[3R-(3alfa,3abeta,7beta,8aalfa)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-
methano-azulen-5-yl)ethan-1-on;
dipenten; kumarin

Varování
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu. Prázdný obal odložit do
nádob komunálního odpadu.

Obrázky


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.